środa, Kwiecień 21, 2021, 08:12

Niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości, że uchwałą Zarządu Fundacji Rytm Życia podjęto decyzję o likwidacji Fundacji w dniu 28.01.2021 r.  Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.04.2021 r., sygnatura sprawy: PO.VIII Ns-Rej. KRS/004776/21/649.

Likwidatorem Fundacji został: Dawid Koliński.

Likwidator stwierdza, że według posiadanej wiedzy Fundacja Rytm Życia, KRS 0000752762 nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

W świetle powyższego, likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji Rytm Życia, aby w terminie do dnia 01.08.2021 r. zgłosili swoje wierzytelności na adres korespondencyjny Fundacji Rytm Życia (os. Orła Białego 44/66, 61-251 Poznań, e-mail: dawid_kolinski@rytmzycia.com  tel. 881 792 796


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2018, All Rights Reserved